Samen VooruitDevelopmentCreative

Welkom bij ProgresZorg

Over ons contact

Wie zijn wij

ProgresZorg biedt maatschappelijke ondersteuning aan hulpbehoevende volwassen, bestaande uit (licht) verstandelijk en niet-verstandelijk beperkte personen. De ondersteuning bestaat uit begeleiding in de thuissituatie. Door de kleinschaligheid en korte lijnen, kunnen wij ons flexibel opstellen en zijn wij in staat om snel in te spelen op veranderingen in de situatie van onze hulpvragers.

Progressie

De naam van de organisatie is afgeleid van het woord ‘progressie’ en onze uitgangspunt is vooruitgang boeken in de ontwikkeling van onze hulpvragers.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij geloven dat iedereen, ongeacht iemands problematiek of beperking, mogelijkheden heeft om vooruit te komen in de persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkeling op maat

Bij de één zal de ontwikkeling in kleinere stappen zijn, bij de ander wat grotere. Wij kijken naar de wensen en behoeften van elk individu.

Toekomstdoelen

Voor elk individu is het belangrijk om toekomstdoelen te hebben zodat er gericht gewerkt kan worden aan de ontwikkeling en de waarborging hiervan.

Hulp bij plannen

Niet iedereen is in staat om zelf persoonlijke doelen te stellen en dit zelfstandig te behalen. ProgresZorg kan hierbij helpen.

Voor wie?

Hulpvragers met een (licht) verstandelijke beperking, gedrags- en/of maatschappelijke problemen, een verslavingsverleden, justitieel verleden.

Samen vooruit!

De kleinschaligheid van ProgresZorg zorgt voor korte lijnen. De organisatie werkt met een klein team, bestaande uit diverse professionals. Belangrijke kernwaarden binnen de organisatie zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, deskundigheid en autonomie. Belangrijke grondwaarden zijn (zelf)respect en eerlijkheid. ProgresZorg ziet mensen als mensen met mogelijkheden en de organisatie streeft ernaar bij te dragen aan de groei van hulpvragers door het versterken van de eigen kracht. Bij Progreszorg gaan we samen vooruit!

Regel uw zorg hier

Zorgaanbod

Wij bieden ambulante begeleiding (in de thuissituatie). Het algehele doel van de zorg is het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht. De aangeboden zorg kan gefinancierd worden vanuit de WMO, WLZ en eventueel vanuit de verlengde Jeugdwet. Dit kan zowel op basis van een persoonsgebonden budget, als zorg in natura. De begeleiding kan onder andere bestaan uit onderstaande mogelijkheden.

Psychosociale begeleiding

Samen onderzoeken we wat de kern is van uw psychosociaal probleem (combinatie van emotionele en sociale problemen die vaak leiden tot lichamelijke klachten) en vervolgens wordt een plan gemaakt voor het aanpakken van het probleem.

Activiteitenbegeleiding

Sociale activering staat hierbij centraal. Het doel hiervan is om (weer) volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Samen wordt bekeken welke mogelijkheden de hulpvrager heeft en vervolgens worden passende activiteiten ondernomen.

Passende daginvulling

Het doel bij het vinden van passende daginvulling is het verkrijgen van dagelijkse structuur en bij het behalen/behouden van een gezonde dag- en nachtritme. Samen met een coach wordt een planning gemaakt en bewaakt.

Omgang met gedragsproblemen

Leren communiceren met anderen, omgaan met emoties en het voorkomen van (opnieuw) middelenafhankelijkheid wordt gecoacht. Door het evalueren van situaties op bijvoorbeeld school, werk of met vrienden kan onderzocht worden wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden.

Vergroten van de zelfredzaamheid

De coach onderzoekt samen met de hulpvrager welke vaardigheden hij/zij reeds bezit en welke vaardigheden versterkt kunnen worden, zodat bijvoorbeeld zelfstandig wonen mogelijk is en de hulpvrager zich in dagelijkse bezigheden zelfstandig kan redden.

Heeft u een andere hulpvraag?

Heeft u een hulpvraag die hier niet staat beschreven? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan onze website om uw hulpvraag voor te leggen. Samen bespreken we de mogelijkheden.

Bellen kan natuurlijk ook op 06-49929128.

Ons Team

Ons team bestaat uit de volgende professionals.

Hoe ziet onze aanpak eruit?

U wilt graag ondersteuning op maat, maar hoe nu verder? Hier onder kunt u zien welke stappen we ondernemen om uw ondersteuning op maat te bepalen.

Aanmelding voor ondersteuning kan via het contactformulier op onze website of telefonisch.

Na de aanmelding wordt een gesprek gepland. Dit gesprek kan bij u thuis of op ons kantoor plaatsvinden. In het gesprek wordt met elkaar kennis gemaakt en de hulpvragen worden geïnventariseerd, zodat onderzocht kan worden of ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden.

Als is vastgesteld dat ProgresZorg passende ondersteuning kan bieden, wordt een zorgplan opgesteld. Dit doen we samen met de hulpvrager. Het zorgplan wordt opgesteld naar aanleiding van de zelfredzaamheid-matrix. Dit is een meetinstrument, waarbij de mate van de zelfredzaamheid in 13 domeinen wordt getoetst. In een persoonlijk gesprek wordt per domein een score toegekend. Op deze manier kan de zorgbehoefte worden bepaald en kunnen persoonlijke leerdoelen worden geformuleerd. In het zorgplan worden de persoonlijke leerdoelen beschreven en daarnaast ook op welke wijze hieraan gewerkt zal worden. Voorbeelden van doelen kunnen zijn; verkrijgen van een inkomen, uitbreiden van de eigen sociale netwerk, omgaan met persoonlijke relaties en sociale media, vinden van (geschikte) huisvesting, een passende vorm van dagbesteding en leren zelfstandig (blijven) wonen. Andere doelen kunnen ook zijn; vergroten van de zelfzorg, het voorkomen van een terugval in het middelengebruik en/of in de criminaliteit.

Voor het inzetten van de zorg is een indicatie nodig, bijvoorbeeld vanuit de WMO of WLZ. De zorg kan dan vergoed worden. Indien er nog geen indicatie is toegekend, kan ProgresZorg helpen met het indienen van een aanvraag. Als er wel een indicatie is, kan de zorg na afstemming met de betrokken partijen worden ingezet.

Elke hulpvrager krijgt een coach toegewezen. Het team bestaat uit sociaal pedagogisch werkers, een ervaringsdeskundige en een maatschappelijk werker. Samen plannen we de coachingsmomenten en maken een rooster. In de coachingsmomenten wordt gewerkt aan de doelen uit het zorgplan.

De aangeboden ondersteuning wordt minimaal 1 keer per half jaar geëvalueerd. Tijdens een evaluatiegesprek wordt teruggeblikt en gekeken naar de vorderingen in de ontwikkeling. Alle doelen worden dan besproken en indien nodig wordt het zorgplan bijgesteld. Als het mogelijk is, zal de zorg worden afgebouwd.

Elke dinsdag is er een inloopochtend, van 09:00 tot 12:00 uur bij ons op kantoor. Stel uw vragen persoonlijk aan ons.

Contact

Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 13:00 uur. Buiten deze tijden is ProgresZorg bereikbaar op 06-49929128. Elke dinsdag is er een inloopochtend, van 09:00 tot 12:00 uur. Iedereen is welkom om hulpvragen neer te leggen en onder het genot van koffie/thee bespreken we wat ProgresZorg zou kunnen betekenen.

Email : info@progreszorg.nl
Web: www.progreszorg.nl
KvK: 72940921

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 06-49929128.

Kantoor: Friesestraatweg 213 D
(Kantorenpark De Ommelanden)
9743 AD, Groningen
Openingstijden: ma t/m vrij 09:00-13:00 uur